Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м. „Ушите“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-297/09.05.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.