Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 във вр. чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и във вр. с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м. „Склавски път“ , с. Поленица

Съобщение с изх. № 9200 – 270/25.04.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.