Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 във вр. с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м.“Соколовец“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-110/26.02.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.