Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 във вр. с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПУП в гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-374/06.06.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.