Съобщение на осн. чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП в с. Горно Спанчево, община Сандански

Съобщение с изх. № 92 00-402/22.06.2018 г. може да изтеглите ТУК.