Съобщение на осн. чл. 128, ал. 2 от ЗУТ с изх. № 92-00-333/18.05.2018 г. и съобщение с изх. № 92-00-334/18.05.2018 г. и ДВ бр. 47 от 05.06.2018 г.

Съобщенията могат да бъдат изтеглени ТУК