Съобщение на осн. чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изготвен ПУП, с. Левуново

Съобщение с изх. № 9200-300/09.05.2018 г. може да изтеглите ТУК.