Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м. „Горна махала“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 92 00-682/30.08.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК