Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м. „Горницата“, с. Дамяница

Съобщение с изх. № 92 00- 625/02.08.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК