Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за искане за одобряване на ПУП в м.“Чинар Куши“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 92 00-643/08.08.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК