Съобщение на основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ на Заповед на Кмета на община Сандански за одобряване на ПУП – ПЗ, част от КПИИ за град Сандански

Съобщение на Заповед АБ-53/12.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.