Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ на Заповед на Кмета на община Сандански за одобряване на ПУП-ПП за „Трасе на кабел НН“ и „Трасе на водопровод за минерална вода“ до УПИ 014007 в м. Попови ливади, земл. с. Спатово, общ. Сандански

Съобщение на Заповед №АБ-43/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.