Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПР, гр. Сандански

Заповед № АБ – 80/12.09.2017 г. може  да бъде изтеглена ТУК