Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПР, с. Джигурово, община Сандански

Заповед АБ – 79/12.09.2017 г. може да бъде изтеглена ТУК