Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м.“Топорков орман“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 92 00 – 644/08.08.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК