Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м.“Сухо поле“

Съобщение с изх. № 9200-940/21.12.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК