Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м.“Иловицата“, с. Ново Делчево

Съобщение с изх. № 92 00-85/13.02.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК