Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 във връзка чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и във вр. чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м.“Соколовец“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-78/12.02.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК