Съобщение на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м. „Попина лъка“, с. Лиляново

Съобщение с изх. № 92-00-770/06.10.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК