Съобщение на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м.“Български гробища“, с. Поленица

Съобщение с изх. № 92 00-685/01.09.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК