Съобщение на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за процедиране на изготвения ПУП, м. „Кюрнорещ“, с. Лиляново

Съобщение с изх. № 92 00 -413/15.05.2017 г. е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК