Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № 39 от 21.09.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ в м. Базеника

Съобщение на Заповед № 39/21.09.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.