Съобщение на Заповед № АБ-12/12.02.2018 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м.“Туричка черква“, с. Лиляново

Заповед № АБ-12/12.02.2018 г. може да бъде изтеглена ТУК