Съобщение на Заповед № АБ-99/29.11.2017 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК