Съобщение на Заповед № АБ-84/10.10.2017 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК