Съобщение на Заповед № АБ-38 / 22.06.2018 год. по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Ушите“, гр. Сандански

Съобщението може да бъде изтеглено ТУК.