Съобщение на Заповед № АБ- 31/09.05.2018 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м. „Туричка черква“, с. Лиляново

Съобщението може да бъде изтеглено ТУК.