Съобщение на Заповед № АБ-27/04.05.2018 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Сухо поле“, гр. Сандански

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК.