Съобщение на Заповед № АБ-26/ 04.05.2018 г. за одобряване на ПУП на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК.