Съобщение на Заповед № АБ-23/ 16.04.2018 г. на кмета на община Сандански на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м.“Мечкарката“, с. Лиляново

Заповед № АБ-23/16.04.2018 г. може да бъде изтеглена ТУК.