Съобщение на Заповед № АБ-22/16.04.2018 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Нишан таши“, гр. Сандански

Заповед № АБ-22/ 16.04.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.