Съобщение на Заповед № АБ-22/16.04.2018 г. на кмета на община Сандански на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобряване на ПУП в м. „Нишан таши“, град Сандански

Заповед № АБ-22/ 16.04.2018 г. може да бъде отворена ТУК.