Съобщение на Заповед № АБ – 21/30.03.2018 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП в м. „Погребите“ и м. „Песъците“ , с. Ново Делчево

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК.