Съобщение на Заповед № АБ-20/ 30.03.2018 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобряване на ПУП, гр. Сандански

Заповед № АБ-20/ 30.03.2018 г. може да бъде изтеглен ТУК.