Съобщение на Заповед № АБ-100/ 29.11.2017 г. по реда на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК