Съобщение на Заповед № АБ-1 от 05.01.2018 г. на кмета на община Сандански за одобрен ПУП – ПП, по чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Заповед № АБ-1/05.01.2018 г. може да бъде изтеглена ТУК.