Съобщение на Заповед по реда на чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП с. Ново Делчево, община Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-37/ 04.06.2018 г. може да бъде изтеглена ТУК.