Съобщение на Заповед АБ-29/09.05.2018 г. на кмета на община Сандански за одобрен ПУП-ПЗ за одобряване на ПУП в м. „Ушите“, град Сандански

Заповедта може да бъде свалена ТУК.