Съобщение за одобряване на ПУП за урегулиран поземлен имот /УПИ/ V, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-136/08.03.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.