Съобщение до заинтересовани лица за одобрен ПУП, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-358/30.05.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.