Съобщение до заинтересовани лица за одобрен ПУП в м. „Соколовец“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-352/28.05.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.