Съобщение във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м. „Мечкарката“, с. Лиляново

Съобщението може да бъде изтеглено ТУК.