Обявление по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП, гр. Сандански

Обявление на Заповед № 11/12.03.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.