Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП в м.“Ушите“, гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-73/08.02.2018 г. може да бъде свалено ТУК