Заповеди за разрешаване изработване на ПУП – м. януари 2018 г.

Заповеди № 1,2, 3, 4, 5 и 6 могат да бъдат изтеглени ТУК