ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗА 2019 Г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________________________

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

Кметът на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публично обсъждане проекта на бюджет на община Сандански за 2019 година.

Обсъждането ще се проведе на 04.01.2019 г. (петък) от 16,00 часа до 18,00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – Сандански, намираща се на бул. “Свобода” № 14.

 

 


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg