Протокол 12.10.2018год. комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № УТИ – 87/ 04.10.2016г. и Заповед № УТИ-107/27.08.2018г. на Кмета на Община Сандански, относно приемане оценката на лицензирания оценител, определяща размера на пазарната стойност на обезщетението за площи землище на гр. Сандански при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Протокол 12.10.2018год. комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед №  УТИ – 87/ 04.10.2016г. и Заповед № УТИ-107/27.08.2018г. на Кмета на Община Сандански, относно приемане оценката на лицензирания оценител, определяща размера на пазарната стойност на обезщетението за площи с ограничено право на ползване – сервитут в имоти-частна собственост възникващ от реконструкцията на главен напоителен тръбопровод РVC Ø315, L=173 м, от км 413+340 до км 413+513 „Напоителни системи“ ЕАД, землище гр. Сандански при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград може да бъде изтеглен ТУК.