Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, за размера на пазарната стойност на обезщетението за площи от имот за изграждане на обект: „Автомагистрала Струма, Лот 3.3

Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, за размера на пазарната стойност на обезщетението  за площи от имоти с ограничено право на ползване-сервитут, възникващ от реконструкцията на тръбопровод ф 400, при изграждане на обект: „Автомагистрала Струма, Лот 3.3, с обхват от км. 397+600 до км.420+624 и етапна връзка към съществуващ път  I-1/Е79/ при км.397+000 и нова пътна връзка на път I-1/Е79/ с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница“,  засягащ площи от имоти в землището на гр.Сандански, общ.Сандански, обл. Благоевград може да бъде изтеглен ТУК.