Протокол от 28.09.2018г. на комисията по чл .210 от ЗУТ , относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, определяща размера на пазарната стойност на обезщетението за площи от имоти при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Протокол от 28.09.2018 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, относно решение за приемане на оценката на лицензирания оценител, определяща  размера на пазарната стойност на обезщетението  за площи от имоти с ограничено право на ползване-сервитут, в имоти частна собственост, възникващ от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждането на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” може да бъде изтеглен ТУК.