Покана към лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти гр. Сандански

На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарни оценки на следните имоти – частна общинска собственост:

Целият  документ може да изтеглите ТУК.